Samen Sporten, Samen Inspireren

Volg ons:

Menu

Privacy en Cookie Statement

Privacy Statement STICHTING TEAM BRABANT SPORT

Leuk dat je een bezoek brengt aan de webiste van Stichting Team Brabant Sport! We willen je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal gebrik kunt maken van onze website. Om dit te kunnen doen en gepersonaliseerde service te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in je gedrag op onze website. Team Brabant Sport verzamelt daarom een aantal gegevens bij het gebruik van onze website en bij een registratieproces.

Niettemin zijn je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om je bezoek aan onze website te optimaliseren. Je bent niet verplicht om informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. We leggen je hieronder zo transparant mogelijk uit hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en geven je inzicht in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP);
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • basale domein informatie;
 • de pagina's die je bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Al deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen.

Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor een actie of clinic/ bijeenkomsten. Team Brabant Sport verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Team Brabant Sport deze informatie opslaat.

Op onze website kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om antwoord te geven op je vraag en niet voor andere doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens
BrabantSport gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Team Brabant Sport en andere opgevraagde informatie (bij akkoord van de gebruiker);
 • om contact met je opnemen na feedback of een vraag over activiteiten;
 • voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 • voor het verbeteren van onze website en onze service;
 • voor interne administratie.

Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@teambrabantsport.nl

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van BrabantSport.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties BrabantSport persoonsgegevens deelt.

Webhosting
RB Media
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van RB media. RB media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Rb media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. RB media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Profileringtool
BlueConic
Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.Techonomy heeft ook inzicht in deze gegevens.

Team Brabant Sport verstrekt, verkoopt of ruilt nooit persoonlijke informatie en maakt deze ook niet openbaar aan een derde partij tenzij:

 • je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Team Brabant Sport via info@teambrabantsport.nl. Wij reageren binnen vier weken per e-mail op je verzoek.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Permissie instellingen
Team Brabant Sport gebruikt verschillende technieken en methoden om je webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van je voorkeuren, kun je het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

1. Basis website
Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Hiermee kun je alleen de standaard statische website bekijken. Er is geen wettelijke toestemming voor deze cookies vereist en zonder deze cookies kan de website van BrabantSportniet correct functioneren. Als je deze cookies niet wil goedkeuren, kun je deze uitschakelen in je browserinstellingen.

 2. Geoptimaliseerde website
Op dit niveau sta je het verzamelen van anonieme statische informatie toe en gebruik je deze om je ervaring direct of in de toekomst op de website van BrabantSportte optimaliseren.

3. Dynamische website
Op dit niveau sta je het verzamelen van persoonlijke informatie toe en gebruik je deze om je ervaring direct of in de toekomst op de website van BrabantSport te optimaliseren.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen lees je in het cookiestatement.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Team Brabant Sport is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Team Brabant Sport raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing kunnen zijn.

Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken via de website. Daarnaast adviseren wij je deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Contact met ons opnemen
Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je met ons contact opnemen.

Team Brabant Sport
Hoofdstraat 8
5109 AC 's Gravenmoer
info@teambrabantsport.nl


Dit reglement treedt in werking op 24 Mei 2018.